We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Fakty i mity na temat kompensacji mocy biernej

1. Baterię kondensatorów można dobrać poprawnie opierając się tylko na danych faktury za energię elektryczną.

Rzeczywistość: 30 lat temu była taka szansa, obecne nie ma takiej możliwości ze względu na stosowane nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej.

Na podstawie faktury można oszacować jedynie moc baterii kondensatorów. Pozostałych jej parametrów takich jak typ (dławikowa, zwykła, wzmocniona) i rodzaj regulatora (klasyczny, asymetryczny) z danych zawartych na fakturze wywnioskować nie można. W takiej sytuacji nie pomoże również wiedza na temat rodzaju użytkowanych przez odbiorcę urządzeń. Kupując baterię dobraną w taki sposób ryzykujemy, że nie spełni swojej roli (opłaty, chociaż mniejsze, nadal pozostaną) lub szybko ulegnie uszkodzeniu (po roku bateria może nadawać się "na złom"). Możemy również sporo przepłacić (nawet 100%), jeżeli dla "bezpieczeństwa" zostanie zastosowana bateria z dławikami mimo, że nie sprawdzono czy są one konieczne.

2. Gwarancja na baterię kondensatorów obejmuje również jej dobór.

Rzeczywistość: Jest to wyjątek od reguły. W większości przypadków nie ma na co liczyć.

Większość firm udziela gwarancji jedynie na dostarczone urządzenie, a nie na poprawność jego doboru (głównie te firmy, które zaoferowały nam urządzenie tylko na podstawie dostarczonej faktury). W przypadku, gdy urządzenie uszkodzi się w okresie gwarancji, np. na skutek rezonansu producent nie uzna reklamacji, gdyż zastrzegł w karcie gwarancyjnej w jakich warunkach dany typ urządzenia może pracować. W efekcie odpowiedzialność za zastosowanie niewłaściwego urządzenia spada na klienta, mimo że to nie on je dobierał. Dlatego tak ważne jest, aby kupując baterię dokładnie zapoznać się z warunkami gwarancji zarówno samego urządzenia jak i jego doboru.

3. Bateria kondensatorów pozwoli również zmniejszyć zużycie energii czynnej.

Rzeczywistość: Tylko odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia i nieliczni odbiorcy z grupy C mogą na to liczyć. Większość odbiorców zasilanych z sieci niskiego napięcia nic nie oszczędzi.

Zmniejszenie zużycia energii czynnej po zastosowaniu baterii kondensatorów następuje w efekcie ograniczenia strat w elementach sieci rozdzielczej i instalacji znajdującej się pomiędzy licznikiem energii elektrycznej a baterią. U większości odbiorców z grupy C (zasilani niskim napięciem) licznik energii znajduje się w sąsiedztwie baterii kondensatorów, nie ma więc szans na to aby oszczędność energii czynnej była zauważalna.

4. Im droższa bateria tym lepszy efekt finansowy.

Rzeczywistość: Efekt finansowy nie zależy od ceny urządzenia, a od tego czy zastosowano prawidłowy typ baterii.

To jaki typ baterii należy zastosować u danego odbiorcy zależy od wielu czynników, takich jak poziom odkształceń, symetria obciążenia, szybkość zmian obciążenia, itd. Jeżeli odbiorca nie posiada odbiorników o szybkozmiennym obciążeniu oraz w zakładzie nie występuje zagrożenie rezonansem, a obciążenie jest symetryczne może zastosować najtańszą baterię z klasycznym regulatorem. Efekt jej pracy będzie identyczny jak w przypadku zastosowania droższej baterii asymetrycznej z dławikami, jednak będzie ona o połowę tańsza. Również jej trwałość będzie porównywalna.

Jeżeli jednak u odbiorcy wystąpi zagrożenie rezonansem, nie może on stosować baterii zwykłej, gdyż szybko ulegnie ona uszkodzeniu. W początkowym okresie pracy również będzie poprawnie kompensować tak jak bateria dławikowa, jednak po kilku miesiącach kondensatory stracą pojemność i urządzenie będzie się nadawać do wymiany. Sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku samochodów. Jeżeli będziemy jeździć w terenie musimy kupić samochód terenowy, przystosowany do jazdy po nierównościach. Zakup tańszego samochodu miejskiego spowoduje, że bardzo szybko ulegnie on zniszczeniu. Jeżeli jednak mamy zamiar jeździć tylko w mieście nie ma potrzeby kupowania droższego samochodu terenowego.

5. Mali odbiorcy, o niesymetrycznym obciążeniu muszą stosować drogie baterie kompensujące każdą z trzech faz niezależnie.

Rzeczywistość: Są inne o wiele tańsze rozwiązania dające ten sam efekt.

Często firmy oferujące baterie kompensujące każdą fazę indywidualnie wykorzystują niewiedzę klientów na temat sposobu rozliczania poboru energii biernej, narażając ich na wysokie koszty. Tymczasem licznik energii rejestruje sumaryczną energię bierną i czynną (suma 3 faz), dlatego kompensowanie każdej fazy niezależnie nie przyniesie lepszego efektu finansowego niż zastosowanie kompensacji wspólnej dla trzech faz. Wielu małych odbiorców w ogóle nie musi stosować automatycznych baterii, gdyż tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie kompensatorów indywidualnych.

6. Droższe kondensatory są odporne na odkształcenia harmonicznymi i rezonansem.

Rzeczywistość: Żaden kondensator nie wytrzyma rezonansu i wysokiego poziomu odkształceń.

Tylko zastosowanie dławików odstrajających pozwala na zabezpieczenie baterii kondensatorów przed rezonansem.

Spis artykułów:

Do początku strony...