We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Strażnik Mocy Umownej (SMU) - PQ-Guard - prosty sposób na ograniczenie kosztów
nadmiernego poboru mocy

wizualizacja_straznika

Rys.1. Schemat funkcjonalny Strażnika Mocy Umownej
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Czym jest Strażnik Mocy Umownej - PQ-Guard?

Strażnik Mocy Umownej PQ-Guard jest urządzeniem monitorującym w sposób ciągły pobór mocy i prognozujący moc pobraną 15-sto minutową, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie pracą urządzeń w zakładzie i reagowanie na zagrożenie przekroczeniem mocy. W zależności od potrzeb urządzenie może zostać dostarczone w wersji sterującej pracą odbiorników lub wersji ostrzegającej obsługę o zagrożeniu i konieczności podjęcia działań zapobiegawczych.

Funkcje, które mogą być realizowane przez system Strażnika Mocy Umownej - PQ-Guard:

 • Kontrola mocy pobieranej z kilku przyłączy (możliwość pracy w układach półpośrednich i pośrednich).

 • Prognozowanie mocy 15-sto minutowej wraz z określeniem zapasu (maksymalna moc urządzeń jaka może zostać włączona w danej chwili nie powodując zagrożenia przekroczenia) lub nadwyżki mocy pobieranej (ilość mocy o jaką należy zmniejszyć pobór w danej chwili aby nie doszło do przekroczenia);

 • Synchronizacja czasu z zegarem Frankfurckim w celu zapewnienia zgodności z wskazaniami układu pomiarowego.

 • Definiowanie progów ostrzegawczych o zbliżaniu się do przekroczenia.

 • Sterowanie urządzeniami z podziałem na priorytety wyłączania w trybie automatycznego sterowania.

 • Możliwość sterowania odbiornikami w różnych lokalizacjach za pośrednictwem interfejsów.

 • Zapis parametrów mierzonych na karcie pamięci z możliwością przeglądania w przeglądarkach internetowych i eksportu do arkuszy kalkulacyjnych.

 • Możliwość powiadamiania SMS o zaistniałych zdarzeniach (np. przerwy w zasilaniu).

 • Możliwość zdalnego dostępu poprzez wbudowany modem GSM.

 • Możliwość udostępniania danych do systemów nadrzędnych, np. BMS.

 • Inne opcje na zapytanie.

 • Urządzenie może zostać zamówione w dowolnej konfiguracji.

Masz pytania? Napisz do nas lub porozmawiaj z jednym z naszych konsulatanów:
e-mail: biuro@korporacjasystem.pl
tel: (12) 378-96-60 lub 668-648-114