We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej
- kiedy i dlaczego warto je wykonać?

Nowoczesne maszyny i urządzenia cechują się zaawansowaniem technologicznym, energooszczędnością i wysokim stopniem zautomatyzowania procesu. W porównaniu do maszyn i technologii z lat 80-tych procesy produkcyjne są dzisiaj o wiele tańsze, szybsze, dokładniejsze, lecz zastosowana w nich technologia jest bardziej wrażliwa na jakość zasilania.
rys.pomiary

Rys.1. Miernik parametrów sieci Memobox 808A

Jeżeli parametry energii, która zasila urządzenie, zaczynają odbiegać od przyjętych przez producenta, urządzenie przestaje pracować prawidłowo, a objawy takiego stanu zależne są od występującej anomalii zasilania oraz stopnia w jakim dany parametr odbiega od przyjętego przez producenta jako dopuszczalny. Każde urządzenie i linia technologiczna jest wrażliwa w innym stopniu, a nieprawidłowości mogą pojawiać się przy różnych wartościach odkształceń i objawiać na wiele sposobów.

Można wyróżnić kilka typowych objawów, które mogą sugerować problemy z jakością zasilania urządzeń:

Jeżeli w zakładzie występuje co najmniej jeden z powyższych problemów istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną jest zła jakość zasilania. Oceny jakości zasilania dokonuje się poprzez wykonanie pomiarów parametrów sieci za pomocą specjalistycznych analizatorów, rejestrujących zarówno podstawowe wielkości jak napięcia i prądy, ale również wskaźniki informujące o poziomie zaburzeń pochodzących od wyższych harmonicznych i innych czynników. Błędne byłoby jednak przekonanie, że ocena jakości zasilania ogranicza się jedynie do wykonania pomiaru i porównaniu otrzymanych wyników z wymaganiami norm. Zakończenie audytu jakości zasilania wyłącznie na wykonaniu pomiarów bez analizy układu zasilania, sposobu zasilania urządzeń, prawidłowości wykonania instalacji zasilającej często skutkuje niewykryciem problemu lub błędną diagnozą. Również bezkrytyczne ocenianie parametrów energii w odniesieniu wyłącznie do wymagań norm, bez uwzględnienia specyfiki zasilanych urządzeń i ich wrażliwości na poziom zaburzeń prowadzi do błędnych wniosków i przeoczenia faktycznie występujących problemów.

Czego należy oczekiwać zlecając wykonanie pomiarów parametrów sieci?

Przede wszystkim systemowego podejścia do problemu, tj. nie tylko wykonania pomiarów na zasilaniu obiektu i przedstawienia raportu wygenerowanego z miernika jako wyników. Analiza powinna obejmować wszystkie czynniki mające wpływ na pracę urządzeń, a miejsce i czas trwania pomiarów powinny być każdorazowo dostosowane do rodzaju i częstotliwości występujących problemów. Tylko całościowa ocena układu zasilania, układu połączeń wyrównawczych, jakości napięcia zasilającego może dać odpowiedź czy występujące problemy są efektem złej jakości zasilania oraz w jaki sposób możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie występujących problemów.

Pomiary parametrów sieci przeprowadzane są za pomocą przenośnych analizatorów. Urządzenia te wyposażone są w szereg sond pomiarowych, dzięki którym urządzenie może zostać podłączone do rozdzielnicy, zarówno bezpośrednio (na kable lub szyny) jak i za pośrednictwem przekładników. Dzięki temu, montaż analizatora nie wymaga wyłączania napięcia a co za tym idzie nie powoduje konieczności przestoju zakładu. Urządzenie po zamontowaniu i zaprogramowaniu nie wymaga żadnej obsługi, w związku z tym pozostaje ono u Klienta na okres pomiarów bez angażowania jakichkolwiek pracowników. Po zakończeniu rejestracji urządzenie jest demontowane, a dane zgrywane do komputera. Na ich podstawie opracowana zostaje analiza, która tworzona jest pod kątem celu w jakim przeprowadzono pomiary.

Masz pytania dotyczące pomiarów parametrów sieci? Zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów:
(12) 378-96-60, 668-648-114 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@korporacjasystem.pl

Spis artykułów:

Do początku strony...