We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Częste awarie urządzeń? Problem tkwi... w jakości zasilania

rys.elektronika_i_maszyny

Rys.1. Elektronika urządzeń i maszyn jest szczególnie narażona
na "złą jakość energii elektrycznej".

Coraz częściej spotyka się sytuacje gdy urządzenia, które w jednym miejscu nie sprawiają w żadnych problemów, zainstalowane w innym działają nieprawidłowo, nie działają wcale lub ich awarie następują nadzwyczaj często. Awarie urządzeń elektrycznych oraz błędy występujące w działaniu automatyki coraz częściej są efektem tak zwanej "złej jakości energii". Zarówno skomplikowane urządzenia logiczne, wyposażone w delikatne elementy elektroniczne jak i relatywnie proste odbiorniki narażone są na wpływ parametrów energii elektrycznej, o których istnieniu większość odbiorców niewiele wie lub nigdy o nich nie słyszała.

Co wpływa na pracę urządzeń?

Producent każdego urządzenia elektrycznego określa podstawowe parametry jego zasilania podając najczęściej napięcie znamionowe i jego częstotliwość. Energia elektryczna charakteryzuje się jednak wieloma innymi parametrami, których poziomy gwarantujące prawidłową pracę urządzenia nie są określane, mają na nią jednak znaczący wpływ. Często zdarzają się sytuacje, gdy producenci nie posiadają informacji na temat zachowania się ich urządzeń w środowiskach, w których parametry energii odbiegają od typowej sieci laboratoryjnej. Do takich parametrów zalicza się np. współczynnik odkształcenia harmonicznego napięcia THD, określający procentowe odkształcenie napięcia od sinusoidy na skutek zawartości w nim wyższych harmonicznych napięcia, czyli składowych o częstotliwości będącej krotnością składowej podstawowej (w Polsce 50Hz). Zgodnie z obowiązującymi w Polsce i Europie przepisami współczynnik odkształcenia napięcia dostarczanego przez dostawce energii nie może przekraczać 8%. Niestety jak pokazuje praktyka techniczna nawet połowę niższa wartość odkształcenia może wywoływać błędy w pracy elementów automatyki i elektroniki lub ich uszkodzenia. Podobnie szkodliwy wpływ na pracę urządzeń mogą mieć występujące w sieci zdarzenia typu zapady i przepięcia, często o tak krótkim czasie trwania, że nie są zauważalne przez odbiorcę. Analizując przyczyny awarii nie można jednak ograniczać się wyłącznie do parametrów energii. Równie istotny jest sposób zasilania urządzenia, uziemienia, wykonania połączeń wyrównawczych, a niekiedy umiejscowienia i montażu. Ma to szczególne znaczenie w obiektach, gdzie użytkowane są urządzenia nieliniowe znacznej mocy, i może występować przepływ prądów uszkadzających urządzenia poprzez połączenia, które nie były do tego przeznaczone. To, jakie parametry energii, a dokładniej jaka ich wartość może wpływać na prawidłowe działanie danego urządzenia wynika z jego konstrukcji i jest zależne od wielu czynników. Szczególnie wrażliwe urządzenia mogą wykazywać nieprawidłowości i uszkodzenia przy relatywnie niskich wartościach odkształceń, nie powodujących żadnych widocznych problemów w pracy pozostałej aparatury.

Od czego zależy jakość energii elektrycznej?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że za złą jakość zasilania odpowiadają jej odbiorcy. To właśnie użytkowane przez nich urządzenia powodują pogorszenie jej parametrów, które odczuwają zarówno oni sami, jak i ich sąsiedzi. W praktyce odbiorców można podzielić na dwie grupy:

rys.wykres_odkształcenia_napiecia

Rys.2. Wykres przedstawia pomiar trwale podwyższonego i chwilowo przekraczającego normę (powyżej 8%) odkształcenia napięcia THDU. Powyższa wartość współczynnika, chociaż przez większość czasu zgodna z przepisami, powoduje nieprawidłowe działanie niektórych urządzeń.

Jak rozwiązać problem z jakością energii elektrycznej?

Rozwiązanie problemu wymaga w pierwszej kolejności zdiagnozowania jakie nieprawidłowości związane z jakością energii występują u odbiorcy oraz co jest ich źródłem. Bardzo często odbiorcy nie zdają sobie sprawy, że to właśnie niektóre z użytkowanych przez nich urządzeń są źródłem problemów. Przykładowo, pracująca w stanie rezonansu bateria kondensatorów może znacząco podwyższać odkształcenie napięcia. Dlatego pierwszym krokiem jest wykonanie specjalistycznych pomiarów parametrów sieci, polegających nie tylko na ocenie spełnienia wymagań normy PN-EN50160, lecz również zawierających analizę przyczyn, zależności występowania problemów od poziomu parametrów i wskazujących źródło zaburzeń. Pomiary powinny być wykonane analizatorami klasy A, zapewniającymi wystarczającą dokładność pomiaru. Istotna jest również ocena sposobu podłączenia urządzenia, jego uziemienia i innych warunków mogących mieć wpływ na jego pracę. Dopiero na tej podstawie można określić w jaki sposób można rozwiązać występujące problemy. Nie zawsze konieczne jest stosowanie dodatkowych urządzeń separujących lub filtrujących. Często wystarcza zmiana sposobu zasilania lub usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w instalacji. Przeprowadzenie pomiarów i analizy wymaga dużej wiedzy z zakresu jakości energii, jak również profesjonalnego i indywidualnego podejścia do każdego przypadku. W przypadku problemów z jakością energii nie istnieją rozwiązania w pełni uniwersalne, co powoduje, że działania które przyniosły pozytywne efekty u jednego odbiorcy mogą nie przynieść żadnych efektów u innego, dlatego tak ważne jest określenie przyczyn występowania nieprawidłowości i znalezienie środka zaradczego dla konkretnego przypadku.

Jeżeli masz problem z jakością zasilania i chciałbyś wiedzieć jako możesz go rozwiązać skontaktuj się z nami SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

Spis artykułów:

Do początku strony...