We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej i zredukować jej koszty?

rys.oszczednosc_energii
Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, zakładzie produkcyjnym i biurowcu możliwe jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej bez szkody dla normalnego funkcjonowania obiektu. Cena energii elektrycznej jest coraz wyższa, a kolejne regulacje prawne i wzrost kosztów paliw nie wróżą zmiany tej sytuacji, dlatego warto już dziś zastanowić się czy można obniżyć ilość zużywanej energii elektrycznej i jej koszty.

Obiekty w zależności od przeznaczenia i wielkości znacząco się od siebie różnią pod względem ilości zużywanej energii i celu na jaki jest ona pożytkowana. Dlatego, aby znaleźć oszczędności należy najpierw zebrać jak najwięcej informacji o obiekcie, w którym mamy zamiar wprowadzać redukcje kosztów.

Analiza faktur za energię elektryczną...

Pierwszym krokiem w poszukiwaniu oszczędności jest przeanalizowanie faktur za energię elektryczną. Niektóre opłaty na fakturze naliczane są tylko wówczas, gdy odbiorca przekracza określone w umowie dystrybucji limity. Większość odbiorców nie wie jednak, że w ogóle takie opłaty ponosi. Dzieje się tak gdyż duża ilość składników faktury ze energię sprawia, że staje się ona niejasna dla osoby nie znającej się na tego typu rozliczeniach.

Umowa dystrybucji określa następujące ograniczenia, za przekroczenie których dostawca energii elektrycznej nalicza kary:

A) Nadwyżka energii biernej indukcyjnej

Energia bierna jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzeń i może być pobierana z sieci. Jeżeli jej ilość nie przekracza 40% pobieranej energii czynnej odbiorca nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za energię elektryczną.
Znaczna część urządzeń używanych w zakładach produkcyjnych i biurowcach potrzebuje o wiele więcej energii biernej, co skutkuje przekraczaniem dopuszczalnego limitu. Tego typu odbiornikami są np. silniki elektryczne, klimatyzacja, oprawy świetlówkowe bez kompensacji.
Naliczane z tytułu ponadumownego poboru mocy biernej opłaty, stanowią nierzadko 30% całego rachunku za energię elektryczną. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie tzw. kompensacji mocy biernej, która zmniejszy ilość pobieranej z sieci energii biernej, a co za tym idzie wyeliminuje opłaty za jej nadwyżkę. Aby kompensacja działała prawidłowo i służyła przez wiele lat musi zostać odpowiednio dobrana. Koszt prawidłowo dobranego układu kompensacji zwraca się najczęściej w czasie od 4 do 12 miesięcy.

Jak sprawdzić czy nie ponosi się opłat za nadwyżkę mocy biernej?

Wystarczy sprawdzić fakturę za energię elektryczną i odszukać na niej pozycję "opłaty za nadwyżkę energii elektrycznej biernej indukcyjnej" (jako pomoc w odczytaniu faktury może służyć nasza: INTERAKTYWNA FAKTURA) Jeżeli we wspomnianym miejscu naliczane są opłaty wyższe niż 300zł warto zastanowić się nad zastosowaniem kompensacji mocy biernej. Jeżeli chcesz wiedzieć czy w Twoim przypadku warto zainwestować w kompensację, na czym ona polega, jakie będą jej koszty i jak szybko się zwrócą, warto skontaktować się z nami. Wystarczy, że podasz nam 3 dane z Twojej faktury za energię elektryczną, a my odpowiemy na Twoje pytania. Konsultacja jest całkowicie bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Zapraszamy!

Jeżeli na twojej fakturze pojawia się problem opłat za moc bierną i zdecydujesz się go rozwiązać, pomożemy Ci również prawidłowo dobrać odpowiednie urządzenie.

B) Wprowadzanie do sieci energii biernej pojemnościowej

W niektórych przypadkach zdarza się, że naliczana jest opłata za tzw. przekompensowanie, czyli wprowadzanie do sieci energii biernej pojemnościowej. Ponieważ odbiorcy nie wolno wprowadzać tej energii do sieci, dlatego za każdą jej ilość naliczane są znaczące opłaty. Przyczyn przekompensowania może być wiele: niedociążony UPS, nieprawidłowo działająca bateria kondensatorów, zastosowanie urządzeń wprowadzających moc pojemnościową, (np. filtrów wejściowych do niektórych urządzeń) oraz długie linie kablowe zasilające obiekt. Jeżeli ponosi się opłaty z tytułu energii biernej pojemnościowej (oddanej), należy w pierwszej kolejności określić źródło tej energii, a następnie dobrać najlepszy sposób eliminacji przekompensowania. Jeżeli źródła problemu nie można zlikwidować, konieczne jest dobranie odpowiedniego dławika kompensacyjnego. W tym celu pomocne jest przeprowadzenie pomiarów profilu mocy. Jeżeli u Ciebie występuje ten problem zapraszamy do skonsultowania się z nami.

C) Przekroczenia mocy umownej

Odbiorca nie może pobierać z sieci więcej mocy niż określona w umowie moc umowna. Jeżeli jednak dojdzie do przekroczenia tej mocy dostawca energii elektrycznej nalicza nierzadko bardzo dotkliwe kary. Jeżeli przekroczenia mają charakter sporadyczny, tj. kilka razy w miesiącu występuje zwiększony pobór mocy na skutek nałożenia w czasie różnych procesów produkcyjnych, warto zastosować 'Strażnika Mocy Umownej'. Urządzenie to kontroluje średnią moc 15-minutową i w razie zbliżania się do dopuszczalnej mocy informuje użytkownika o ryzyku jej przekroczenia lub samoczynnie wyłącza zbędne odbiorniki prądu, do czasu obniżenia poboru mocy.

Jeżeli przekroczenia występują często, a technologia uniemożliwia przesunięcie w czasie procesów produkcyjnych należy zastanowić się nad zwiększeniem mocy umownej. Oszczędności można uzyskać pod warunkiem, że kary za przekroczenia są większe niż wzrost opłat za moc umowną po jej zwiększeniu.

Kolejnym krokiem jest przyjrzenie się instalacji elektrycznej obiektu...

Poniższy tekst podzielony został ze względu na następujące kategorie obiektów:

Obiekty biurowe i dydaktyczne

Głównym odbiornikiem energii elektrycznej w obiektach biurowych jest oświetlenie. Dlatego istotne jest, aby było ono energooszczędne. Można to osiągnąć stosując oprawy świetlówkowe o wysokiej sprawności oraz montując systemy sterowania zapewniające wyłączanie oświetlenia gdy jest ono zbędne. Przykładem są tutaj systemy oparte na czujnikach ruchu i wyłącznikach czasowych stosowane, np. w pomieszczeniach toalet. Warto również stopniowo modernizować stare oprawy świetlówkowe, stosując nowsze ze statecznikami elektronicznymi, które dla zapewnienia porównywalnego poziomu światła zużywają mniej energii elektrycznej.

W przypadku dużych biurowców posiadających własną stację transformatorową, ważne jest zachowanie właściwego poziomu napięcia zasilającego. Bardzo często kierując się pewnym przyzwyczajeniem napięcie transformatorów ustawia się na poziom 420V i wyżej. Tymczasem w przypadku gdy stacja transformatorowa znajduje się w budynku lub bezpośrednio przy nim, a obciążenie transformatora nie przekracza 70-80% taka praktyka jest nieuzasadniona. Powoduje to jedynie wzrost zużycia energii elektrycznej przez znaczną część urządzeń i ich przyśpieszone zużycie, gdyż zasilane są one napięciem wyższym niż znamionowe, szczególnie w godzinach nocnych. Obniżenie napięcia do poziomu 230V pozwala na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, jednocześnie nie zakłócając pracy urządzeń.

Obiekty produkcyjne

Oświetlenie...

W wielu budynkach przemysłowych oświetlenie jest znaczącym odbiornikiem energii elektrycznej. Dlatego istotne jest, aby przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganego natężenia światła, oświetlenie to zużywało jak najmniej energii. Aby to osiągnąć, oświetlenie powinno być zawsze dobrane do warunków w jakich będzie pracować, tj. dobór powinien uwzględniać czas pracy w ciągu roku, wysokość montażu i cel jaki ma ono spełniać. Jeżeli do oświetlenia dużej hali, w której światło świeci się praktycznie cały czas, użyje się opraw świetlówkowych ze statecznikiem indukcyjnym, to suma kosztu zakupu i eksploatacji tego oświetlenia w ciągu 2-3 lat przekroczy koszt zakupu i eksploatacji opraw ze statecznikiem elektronicznym. Wynika to z faktu, że oprawy ze statecznikiem indukcyjnym pobierają więcej energii niż oprawy ze statecznikiem elektronicznym EVG. W budynkach, biurowych warto zadbać o to, by oświetlenie świeciło się tylko tam, gdzie jest to niezbędne. Stałe oświetlanie sztucznym światłem pomieszczeń, w których światło dzienne zapewnia jego wystarczające natężenie przez większość dnia, to czysta strata pieniędzy. Zastosowanie automatycznego sterowania oświetleniem reagującego automatycznie na warunki w pomieszczeniu pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej.

W przypadku, gdy oświetlenie stanowi znaczny procent z ogółu pobieranej energii elektrycznej może dojść do sytuacji, w której źle dobrane oprawy (bez kompensacji) lub oprawy stare, w których kompensacja przestała działać mogą być powodem nadmiernego poboru mocy biernej. W tej sytuacji użytkownik naraża się dodatkowe straty energii, a także może być zmuszony do zakupu baterii kondensatorów, czego mógłby uniknąć, gdyby oświetlenie dobrano właściwie.

Rozdzielnie niepoddawane konserwacji...

W efekcie drgań, zmian temperatury i innych czynników pogarsza się jakość połączeń śrubowych, styków odłączników i podstaw bezpiecznikowych powodując dodatkowe straty energii wydzielającej się jako ciepło. W polskich warunkach znaczna część zakładów posiada stare rozdzielnice, których czynności obsługowe ogranicza się do usuwania ewentualnych awarii. Nie przeprowadza się natomiast okresowych przeglądów, ani pomiarów pirometrycznych. W efekcie często można spotkać elementy rozdzielni nagrzewające się do temperatury nawet 200 stopni Celsjusza. Każdy nadmiernie grzejący się element to strata energii, a także znaczne skrócenie jego żywotności.

Zbyt duże lub zbyt małe obciążenie transformatora...

Ponieważ straty przewodzenia w transformatorze w przybliżeniu wzrastają wraz z kwadratem mocy jaką jest on obciążony, najlepszą sytuacją jest obciążenie transformatora na poziomie 40-60% mocy nominalnej. Im obciążenie bardziej odbiega od tego przedziału tym więcej zbędnych strat mocy. Bardzo często zdarza się, że w jednej rozdzielni pracują dwa lub więcej transformatorów, których obciążenie nie przekracza 20%. Ma to najczęściej miejsce w starszych zakładach, które niegdyś użytkowały większą moc, jednak zdarza się również w nowych zakładach, w których źle oszacowano rzeczywiste zapotrzebowanie na moc. Jeżeli istnieje możliwość zasilania odbiorników dotychczas zasilanych przez dwa transformatory o obciążeniu poniżej 30% przez jeden transformator, jego straty będą mniejsze niż suma strat obydwu transformatorów. Należy jednak sprawdzić czy pozwalają na to inne czynniki, np. czy nie występują ciężkie rozruchy urządzeń, które przy większym obciążeniu spowodowałyby nadmierny spadek napięcia.

Odkształcenia prądu i napięcia...

Szybki rozwój energoelektroniki spowodował pojawienie się ogromnej ilości urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci elektrycznej. Urządzenia te charakteryzują się najczęściej energooszczędnością, jednak powodują powstawanie dodatkowych strat mocy na wszystkich elementach systemu elektroenergetycznego począwszy od transformatorów, poprzez kable, na innych odbiornikach kończąc. Dlatego istotne jest ograniczanie wpływu urządzeń wprowadzających znaczne odkształcenia poprzez filtracje i zasilanie z wydzielonych sekcji.

6 sposobów na znalezienie oszczędności:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czy masz szansę zmniejszyć swoje rachunki za prąd możemy wykonać dla Ciebie pomiary parametrów sieci oraz audyt oszczędności energii. Pomożemy również dobrać najlepsze rozwiązanie problemów. Dzięki przeprowadzeniu audytu i pomiarów przeciętnie można wykazać możliwości oszczędności na poziomie 5-10% zużywanej energii. W niektórych przypadkach, oszczędność może sięgać nawet 40%. Bardzo często czynności jakie trzeba podjąć w celu uzyskania oszczędności nie wymagają dużych nakładów finansowych i zwracają się w ciągu 1-3 lat. Jeżeli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem audytu i pomiarów w swojej firmie lub inną usługą - nie czekaj - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Opracujemy kompleksową analizę wraz z opisem nieprawidłowości oraz proponowanymi rozwiązaniami problemów. Oszacujemy możliwe do uzyskania oszczędności oraz potrzebne do tego nakłady finansowe.

Spis artykułów:

Do początku strony...