We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

O czym należy pamiętać kupując baterię kondensatorów?

rys.bateria3

Rys.1. Przykładowe wnętrze baterii kondensatorów
z dławikami odstrajającymi

Zakup baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej to inwestycja, która powinna zwrócić się w ciągu jednego roku, maksymalnie dwóch lat. Jeżeli będziemy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, urządzenie to będzie nam służyć przez wiele lat i pozwoli zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jeżeli jednak dokonamy nieprzemyślanego zakupu, kierując się wyłącznie kosztem urządzenia lub radami "fachowców" możemy sporo stracić. Poniżej przedstawiamy kilka porad, które ułatwią zakup właściwego urządzenia i pozwolą uniknąć problemów.
1. Bateria musi być dobrana indywidualnie dla konkretnego odbiorcy.

Baterie kondensatorów i inne urządzenia kompensujące nie są urządzeniami uniwersalnymi, dlatego nie można ich dobierać na zasadzie podobieństwa odbiorców. Nie ma żadnej gwarancji na to, że w dwóch identycznych obiektach znajdujących się w różnych miejscach ta sama bateria będzie pracować prawidłowo. Dzieje się tak dlatego, że różnice w konstrukcji poszczególnych typów baterii wynikają z konieczności ich ochrony przed niekorzystnym wpływem różnych zjawisk występujących w sieci, a nie ze względu na efekt ich działania (droższa bateria nie spowoduje większych oszczędności, lecz jest bardziej odporna na niekorzystne zjawiska).

W związku z powyższym dobór, poza określeniem mocy i stopniowania baterii, polega na sprawdzeniu jakie zjawiska będą zagrażać bateriom kondensatorów, w miejscu gdzie zostaną one podłączone. Na tej podstawie dokonuje się doboru typu urządzeń kompensujących, które będą odporne na niekorzystne zjawiska występujące w sieci, co przełoży się na bezawaryjną pracę baterii przez wiele lat.

2. Nie zawsze bateria kondensatorów jest najlepszym lub najtańszym rozwiązaniem.

W przypadku odbiorców pobierających niewielką moc (do 20-30kW), nie zawsze zastosowanie baterii kondensatorów jest dobrym rozwiązaniem. Dotyczy to zwłaszcza odbiorców użytkujących głównie odbiorniki jednofazowe niewielkich mocy. Występująca w takich przypadkach asymetria obciążenia faz powoduje konieczność stosowania specjalnych baterii do obciążeń asymetrycznych, których ceny są znacznie wyższe niż zwykłych baterii.

Jeżeli ilość odbiorników nie jest duża (kilkanaście), zamiast baterii można zastosować kompensację indywidualną poszczególnych odbiorników. Często jest to o wiele tańsze rozwiązanie i równie skuteczne. Przed doborem kompensacji indywidualnej konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich pomiarów i określenie, które urządzenia należy kompensować oraz jaki rodzaj kompensatora należy zastosować.

3. Nie pytaj sprzedawców o ofertę na dostawę baterii kondensatorów lub kompensatora lokalnego łącznie z jego doborem.

Jeżeli zamierzasz kupić baterię kondensatorów, najpierw zleć jej dobór, a dopiero po otrzymaniu opracowania z dobraną baterią zapytaj sprzedawców o cenę konkretnego urządzenia. Jeżeli zapytasz o dobór i dostawę baterii, oferenci chcąc wygrać będą dbali o to aby oferowane przez nich urządzenie było najtańsze, a nie dopasowane do warunków w jakich będzie musiało ono pracować. Prawdopodobnie dobiorą baterię na podstawie faktury za energię elektryczną lub po przeprowadzeniu bardzo krótkich pomiarów (kilkanaście minut), wykonanych w nieodpowiedni sposób. W efekcie może się okazać, że zakupione urządzenie po roku ulegnie uszkodzeniu i nie będzie już spełniać swojej funkcji. Gwarancja? Przeczytaj ją uważnie, często znajdują się w niej zapisy, że producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z zastosowania baterii w środowisku o podwyższonej zawartości harmonicznych. W ten sposób to klient nieświadomie odpowiada za dobór baterii, pomimo że zlecił to dostawcy. Zlecając najpierw dobór masz pewność i gwarancję, że dobrano właściwe urządzenie i kupujesz je za właściwą cenę.

4. Ktoś oferuje przeprowadzenie pomiarów i doboru za darmo?

Aby pomiary miały jakąkolwiek wartość, czas ich trwania powinien być dopasowany do profilu odbiorcy i wynosić od 1 godziny (małe obiekty o niezmiennym profilu mocy) do kilku dni (duże zakłady ze zmiennym profilem produkcji). Ważne jest również aby wykonano je prawidłowo sprawdzając, np. czy istnieje zagrożenie rezonansem. Z przeprowadzonych pomiarów powinniśmy otrzymać raport z zarejestrowanym profilem mocy i dobraną baterią. Dzięki temu możemy poprosić inną firmę o weryfikację poprawności doboru baterii (mamy pewność, że nie jesteśmy naciągani), a także zapytać producentów o cenę dobranego urządzenia. W związku z powyższym oczywiste jest, że pomiary i dobór baterii kondensatorów mają określoną cenę, zależną od zakresu i czasu trwania pomiarów.

Niektóre firmy oferują jednak przeprowadzenie pomiarów za darmo, gdzie jest więc haczyk? Najczęściej darmowe pomiary przeprowadzane są w bardzo krótkim czasie, np. kilkunastu minut i nie są sprawdzane warunki wystąpienia rezonansu, a wszystko po to aby maksymalnie ograniczyć koszt ich wykonania. Oznacza to, że nie mają one żadnej wartości i urządzenie zostaje dobrane tak aby nie ryzykować, tj. z przewymiarowaną mocą i dławikami odstrajającymi, które podnoszą kosz urządzenia, a nie zawsze są konieczne. Otrzymamy za to ofertę dostawy dobranej baterii z zaznaczeniem, że wyniki pomiarów są objęte prawami autorskimi i nie wolno nam nikomu ich udostępniać. Oznacza to również, że nie możemy pokazać pomiarów innym dostawcom, którzy mogliby zaoferować nam baterię równie dobrą, lecz tańszą.

Innym stosowanym chwytem, jest przeprowadzenie darmowych pomiarów, trwających klika godzin (1h-3h), lecz po ich przeprowadzeniu nie otrzymujemy żadnych wyników, a jedynie ofertę dostawy baterii kondensatorów. Nie mamy więc możliwości zweryfikowania, czy dobrane urządzenie jest rzeczywiście nam potrzebne i czy ktoś nie chce nas naciągnąć.

5. Otrzymałeś kilka ofert dostawy baterii? Sprawdź czy na pewno są one równoważne technicznie z baterią, która została dobrana.

Bardzo ważne jest, aby wysyłając zapytania o dostawę baterii kondensatorów jak najdokładniej sprecyzować typ urządzenia, którego potrzebujemy. Jeżeli w zapytaniu podamy jedynie moc urządzenia i informację, że bateria ma posiadać dławiki ochronne zapewniające tłumienie np. 7%, otrzymamy od dostawców oferty znacznie różniące się między sobą. Możemy przykładowo spotkać się z nieuczciwymi praktykami polegającymi, np. na zastosowaniu jednego dławika 7% do dwóch, a nawet trzech kondensatorów. W efekcie bateria posiada dławiki o tłumieniu 7%, lecz tłumienie układu dławik - kondensator (a o takie tłumienie chodzi) wynosić będzie 3,5% lub 2,3%, a to oznacza, że nie jest to bateria, o którą pytaliśmy. Nieuczciwy producent nie poinformuje o tym fakcie, pisząc w ofercie, że bateria wyposażona jest w dławiki o tłumieniu 7%. Tego typu baterie są tańsze (producent oszczędza na dławikach i wielkości obudowy), jednak w przypadku zastosowania ich w środowisku, gdzie występują znaczne odkształcenia prądu i napięcia, w krótkim czasie nastąpi ich uszkodzenie.

6. Zawsze kupuj baterię kondensatorów o mocy dobranej do rzeczywistego zapotrzebowania.

Cena baterii zależna jest w znacznej mierze od jej mocy. Dlatego kupowanie baterii na wyrost nie ma ekonomicznego uzasadnienia. O wiele lepszym rozwiązaniem w sytuacji gdy w przyszłości planujemy zwiększenie mocy pobieranej przez zakład jest pozostawienie w baterii rezerwowego miejsca na zabudowanie ewentualnych dodatkowych członów.

Należy również pamiętać, że większa moc to także większy koszt materiałów użytych do podłączenia urządzenia (większa moc wymaga większych przekrojów kabli). Jeżeli masz starą baterię - nie sugeruj się jej mocą. Na skutek uszkodzenia może mieć ona o wiele niższą moc niż wynika to z załączonych członów (różnica może wynosić nawet kilkadziesiąt procent). Optymalną moc baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej można określić tylko na podstawie pomiarów profilu mocy.

7. Zadbaj o to aby stopniowanie baterii było dobrane do rzeczywistego profilu obciążenia.

Zarówno ilość stopni kondensatorowych jak i ich moc decydują o tym jak będzie działać bateria i jaki będzie jej koszt. Źle dobrane stopniowanie (w postaci zbyt dużych członów) będzie powodować problem z kompensacją mocy biernej indukcyjnej przy małym obciążeniu. Natomiast, duża ilość drobnych stopni, w przypadku odbiorców o stałym profilu z niewielkimi zmianami w czasie, niepotrzebnie zwiększy koszt urządzenia.

8. Jeżeli posiadasz w swoim zakładzie starą baterię kondensatorów (produkowaną w latach 70. i 80-tych, najczęściej z prostokątnymi członami) i przymierzasz się do jej wymiany...

...nie sugeruj się tym, że nie posiadała ona dławików i nadal działa. Stare kondensatory uszkadzały się dużo wolniej. Konstrukcja starszych kondensatorów znacznie różniła się od stosowanych współcześnie. Stare kondensatory nie posiadały zazwyczaj zabezpieczeń ciśnieniowych, co powodowało, że pracując w stanie rezonansu traciły one stopniowo swoją pojemność, jednak nigdy nie następowało to gwałtownie (za wyjątkiem przypadków, gdy kondensator eksplodował). Nigdy nie ma pewności, czy utrata mocy starej baterii jest tylko efektem jej wieku, czy też skutkiem rezonansu. Nowe kondensatory w przypadku uszkodzenia 'puchną' i zostają wyłączone przez zabezpieczenie, całkowicie tracąc moc nawet po kilku miesiącach, dlatego nowe baterie uszkadzają się o wiele szybciej niż stare, w miejsce których zostały zabudowane. Aby sprawdzić czy stara bateria pracuje w stanie rezonansu należy zmierzyć odkształcenie prądu jaki pobiera.

Spis artykułów:

Do początku strony...