We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Kompensacja mocy biernej - możesz tylko zyskać

Obecnie coraz większa liczba przedsiębiorców spotyka się z problemem opłat za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej lub indukcyjnej. Nie wszyscy mają jednak świadomość, że ponoszą koszty z tego tytułu, i że można te opłaty wyeliminować stosując kompensację mocy biernej.
kompensator

Rys.1. Przykładowy kompensator lokalny energii biernej indukcyjnej

Kary za energię bierną pojemnościową...

Zdarzają się przypadki, kiedy to odbiorca płaci kary za energię bierną pojemnościową. To również opłata, której przy prawidłowej kompensacji mocy biernej odbiorca nie powinien ponosić. Powodem przekompensowania może być:

Jak wyeliminować opłaty za energię bierną pojemnościową?

Jeżeli przedsiębiorstwo lub zakład ponosi opłaty za moc bierną pojemnościową, należy najpierw zdiagnozować źródło przekompensowania i jego wielkość. Można to zrobić wykonując pomiary parametrów sieci i mocy pobieranej przez poszczególne urządzenia. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w przypadku poboru mocy biernej pojemnościowej jest zastosowanie dławika kompensacyjnego o mocy dobranej dokładnie do zapotrzebowania. Zbyt mały dławik nie rozwiąże problemu w całości, zbyt duży spowoduje natomiast naliczanie opłat za energię bierną indukcyjną.

Należy pamiętać, że nie zawsze występowanie opłat za energię bierną pojemnościową na fakturze oznacza, że odbiorca rzeczywiście taką moc pobiera lub, że konieczne jest stosowanie dławika. Dzieje się tak dlatego, że zdarzają się również przypadki błędnego podłączenia układów pomiarowo-rozliczeniowych lub układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Tylko przeprowadzenie pomiarów pozwala na podjęcie właściwych działań.

Energia bierna indukcyjna...

Opłaty za energię bierną indukcyjną może ponosić praktycznie każdy odbiorca, który użytkuje takie urządzenia jak silniki, zgrzewarki, wtryskarki, klimatyzację, agregaty chłodnicze, a nawet przestarzałe oświetlenie w postaci lamp wyładowczych. Wysokość naliczanej opłaty zależy od ilości pobranej energii czynnej i biernej i nie rzadko sięga 30% całości rachunku za energię elektryczną. Jeszcze kilka lat temu opłaty za energię bierną ponosili prawie wyłącznie średni i duzi odbiorcy. Dzisiaj ten problem dotyczy również małych odbiorców przemysłowych i komunalnych. Przyczynił się do tego rozwój liczników energii, które poza energią czynną zliczają również energię bierną. W związku z tym zakłady energetyczne coraz częściej montują tego typu liczniki u małych odbiorców, którzy do tej pory za energię bierną nie płacili.

Jak sprawdzić czy nie ponosi się opłat za energię bierną indukcyjną?

Aby sprawdzić czy nie płaci się opłat za energie bierną indukcyjną wystarczy spojrzeć na fakturę za energię elektryczną. W rubryce "opłaty za nadwyżkę energii biernej indukcyjnej" naliczona powinna być jedynie opłata abonamentowa. Jeżeli naliczane są również inne opłaty, np. całodobowa, szczytowa, pozaszczytowa oznacza to, że ponosi się opłaty za energię bierną. Pomocna może okazać się nasza INTERAKTYWANA FAKTURA. Możesz również przesłać skan lub zdjęcie swojej faktury za energię elektryczną na adres e-mail: faktura@korporacjasystem.pl a my nieodpłatnie ją przeanalizujemy i przekażemy nasze uwagi. Jeżeli nie chcesz ujawniać wszystkich danych zawartych na fakturze możesz je zamazać. Do oceny stanu kompensacji wystarczy rozliczenie za dystrybucję.

Jak wyeliminować opłaty za energię bierną indukcyjną?

Jeżeli opłaty za energię bierną indukcyjną wynoszą kilkaset złotych warto zainteresować się ich wyeliminowaniem. Do tego celu stosuje się tzw. kompensację mocy biernej. Polega ona na zamontowaniu w rozdzielnicy urządzenia, które będzie pobierać z sieci energię bierną o przeciwnym znaku, niż urządzenia jakie posiada odbiorca. W efekcie zsumowane moce o przeciwnych znakach kompensują się, ograniczając w ten sposób ilość energii biernej pobranej z sieci do dozwolonego poziomu (poniżej 40% energii czynnej). W ten sposób odbiorca całkowicie eliminuje opłaty za energię bierną indukcyjną. Prawidłowo dobrane urządzenie zwraca się w czasie od 4-12 miesięcy.

Jak dobrać urządzenie do kompensacji mocy biernej?

To, jak zostanie dobrana bateria lub kompensator decyduje później o jej koszcie, trwałości i uzyskanych efektach. Dlatego istotne jest aby dobór baterii został wykonany przez firmę specjalizującą się w kompensacji mocy biernej.

Jaka jest żywotność baterii kondensatorów?

Prawidłowo dobrana i wykonana bateria kondensatorów powinna pracować kilkanaście lat, tracąc niewiele ze swojej pojemności. Jeżeli bateria przestaje działać po kilku miesiącach lub kilku latach oznacza to, że została źle dobrana. Zazwyczaj uszkodzenie baterii jest całkowite, a wymiana uszkodzonych kondensatorów nie ma sensu, gdyż one również szybko ulegną awarii.

Posiadasz już baterię, a mimo to ponosisz znaczne opłaty za energię bierną?

Przyczyn nieprawidłowego działania baterii kondensatorów może być wiele. Sprowadzają się one najczęściej do nieprawidłowego doboru lub niewłaściwego montażu. Spośród najczęściej spotykanych przyczyn nieprawidłowego działania układu kompensacji mocy biernej można wymienić:

a) uszkodzenie baterii kondensatorów na skutek rezonansu:

Bateria nie została dobrana odpowiednio do środowiska w jakim będzie pracować. Tylko specjalistyczne pomiary parametrów sieci mogą wykluczyć konieczność zastosowania dławików. Mitem jest natomiast pogląd, że nie posiadanie urządzeń wprowadzających odkształcenia jest wystarczającym powodem do niestosowania dławików ochronnych. Na skutek rezonansu bateria uszkadza się w bardzo krótkim okresie czasu (nawet kilka miesięcy). W takim przypadku, pozorna oszczędność na wykonaniu pomiarów przed zakupem urządzenia do kompensacji mocy biernej, skutkuje poniesieniem dużych dodatkowych kosztów.

b) zły dobór baterii:

c) nieprawidłowe działanie regulatora:

Jeżeli masz pytania dotyczące kompensacji mocy biernej możesz do nas napisać na adres: pqsystem@korporacjasystem.pl
lub zadzwonić pod numer: (12) 378-96-60, 668-648-114. Konsultacja z naszymi doradcami jest całkowicie bezpłatna.

Spis artykułów:

Do początku strony...