We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Kompensacja mocy biernej pojemnościowej

Na fakturze za energię elektryczną, moc bierna pojemnościowa nazywana jest również mocą bierną oddaną. Przepisy nie pozwalają na jej wprowadzanie do sieci, dlatego za każdą jej ilość odbiorca jest obciążany karami o znacznej wysokości.

Problem opłat z tytułu mocy biernej pojemnościowej zaczyna obecnie dotyczyć coraz większej grupy odbiorców, nawet tych którzy do tej pory nie spotkali się z tego typu problemem. Występujący u odbiorców pojemnościowy charakter mocy biernej występuje zarówno w obiektach nowych jak i obiektach starszych, w których dokonano modernizacji. Może wystąpić również po zmianie sprzedawcy (modernizacja układu pomiarowego lub zmiana sposobu rozliczeń). Pobór mocy pojemnościowej jest zazwyczaj dosyć kosztowny, dlatego warto zainwestować w jego eliminację. Należy jednak pamiętać, że to jak szybko zwrócą się nam poniesione nakłady i jaki będzie efekt w dużej mierze zależy od prawidłowego doboru urządzenia kompensacyjnego i prawidłowej oceny przyczyn występowania poboru mocy pojemnościowej.

Odbiorców, u których występuje pobór energii pojemnościowej można podzielić na pięć podstawowych kategorii:

1. Budynki o charakterze biurowym, komercyjnym, itp. użytkujące jednostki UPS średniej i dużej mocy (od 3kVA wzwyż), posiadające zasilacze systemów budynkowych, niektóre typy oświetlenia.

2. Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia z własną linią kablową i układem pomiarowym na jej początku. Do tej grupy możemy zaliczyć również odbiorców z rozległą siecią linii kablowych w terenie.

3. Odbiorcy użytkujący źle podłączoną lub uszkodzoną baterię kondensatorów.

4. Pozostali odbiorcy, użytkujący odbiorniki pobierające moc pojemnościową, nie zaliczeni do punktów 1-3.

5. Odbiorcy z nieprawidłowo podłączonym układem pomiarowo - rozliczeniowym.

Jak można wyeliminować opłaty za energię pojemnościową?

W każdym z poniższych przypadków opłaty za energię pojemnościową można wyeliminować całkowicie lub znacząco ograniczyć, jednak sposób postępowania w każdej z tych sytuacji będzie nieco inny.

Przypadek 1: Budynki o charakterze biurowym użytkujące jednostki UPS średniej i dużej mocy (od 3kVA wzwyż), do zasilania serwerowni sieci komputerowych lub innych urządzeń.

W nowoczesnych budynkach często buduje się serwerownie i wydzielone sieci do zasilania komputerów. Aby zapewnić ich nieprzerwaną pracę i zabezpieczyć przed utratą danych zasila się je poprzez zasilacze UPS.

Urządzenia te ze względu na swoją charakterystykę pobierają moc pojemnościową, często w znacznych ilościach. Pracują one również w godzinach, gdy budynek nie funkcjonuje i w żaden sposób wprowadzana przez nie moc nie jest kompensowana przez inne urządzenia.

Jeżeli w budynku nie ma zasilaczy UPS, a mimo to wystepuje energia pojemnościowa, coraz częściej jej źródłem są zasilacze systemów automatyki i bezpieczeństwa oraz nowoczesne oświetlenie.

W powyższych przypadkach, do eliminacji mocy pojemnościowej wprowadzanej do sieci, konieczne jest zastosowanie dławika kompensacyjnego.

rys.2

Rys.2. Przekompensowanie przez całą dobę będące wynikiem pracy serwerowni.
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

rys.1

Rys.1. Przekompensowanie przez całą dobę będące wynikiem pracy serwerowni.
(kliknij na rysunek, aby go powiększyć)

Urządzenie dobiera się na podstawie pomiarów profilu mocy do rzeczywistego zapotrzebowania na moc indukcyjną w godzinach największego poboru mocy pojemnościowej. Nie ma możliwości prawidłowego dobrania urządzenia kompensującego moc pojemnościową na podstawie danych z faktury. Jeżeli ktoś będzie oferował taką usługę, oznacza to, że zaproponuje automatyczną baterię dławików, która sama dostosuje się do poboru mocy, jest ona jednak o wiele droższa niż pojedynczy dławik, a przynosi taki sam efekt. Prawidłowo dobrany dławik najczęściej zwraca się do 6 miesięcy (dla grupy taryfowej C).

Przypadek 2: Odbiorcy zasilani z sieci średniego napięcia z własną linią kablową i układem pomiarowym na jej początku. Do tej grupy możemy zaliczyć również odbiorców z rozległą siecią linii kablowych w terenie.

Wielu dużych odbiorców posiada własną sieć średniego napięcia lub linia średniego napięcia zasilająca obiekt jest ich własnością. Problem z mocą pojemnościową pojawia się wówczas w dwóch przypadkach:

a) zakład lub obiekt z rozległą siecią średniego napięcia nie pracuje w sposób ciągły i w pewnych godzinach lub dniach pobór mocy jest bardzo mały;

b) układ pomiarowy znajduje się na początku długiej linii średniego napięcia, a obiekt nie pobiera znaczących ilości mocy indukcyjnej lub nie pracuje w sposób ciągły.

W obu sytuacjach to niedociążone linie kablowe wprowadzają znaczne ilości mocy biernej pojemnościowej. Stan ten jest możliwy do wyeliminowania poprzez zastosowanie odpowiednich dławików kompensujących. Dobór dławika musi odbyć się na podstawie danych pomiarowych o rzeczywistej ilości wprowadzanej do sieci mocy biernej pojemnościowej. Również miejsce, w którym zostanie zainstalowany dławik musi być odpowiednio dobrane.

Przy kompensacji linii w większości przypadków nie stosuje się stopniowania, czyli kompensacji baterią dławików.

Przypadek 3: Odbiorcy użytkujący źle podłączoną lub uszkodzoną baterię kondensatorów.

W odróżnieniu od pierwszych dwóch przypadków źródłem mocy pojemnościowej jest nieprawidłowo działające urządzenie, a nie element sieci pracujący zgodnie z jego charakterystyką.

Problem nieprawidłowego działania baterii kondensatorów, wynikający z ich uszkodzenia lub nieprawidłowego podłączenia dotyczy zarówno baterii starych jak i zupełnie nowych. Często montażu baterii podejmują się osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy o funkcjonowaniu tego urządzenia, które nie są wstanie ocenić, czy podłączone urządzenie zachowuje się prawidłowo.

Najczęstsze uszkodzenia baterii powodujące przekompensownie to:

Najczęściej popełniane błędy przy podłączeniu:

Aby wyeliminować nieprawidłowości powodujące przekompensowanie konieczne jest wykonanie przeglądu baterii przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, która oceni co jest przyczyną problemów i co należy zrobić aby je wyeliminować.

Przypadek 4: Pozostali odbiorcy, użytkujący odbiorniki pobierające moc pojemnościową, nie zaliczeni do punktów 1-3.

Dotyczy on odbiorców, którzy posiadają urządzenia wprowadzające moc pojemnościową zmienną w czasie, jak np. niektóre typy urządzeń przemysłowych. W takim przypadku konieczne jest wykonanie pomiarów profilu mocy i dobór dławika kompensacyjnego lub baterii dławików kompensacyjnych.

Przypadek 5: Odbiorcy z nieprawidłowo podłączonym układem pomiarowym.

Wśród odbiorców borykających się z problemem energii pojemnościowej zdarzają się również przypadki, gdy nieprawidłowo podłączony układ pomiarowy półpośredni lub pośredni powodują naliczanie energii pojemnościowej, pomimo że ta w rzeczywistości nie występuje. W takim przypadku należy pomiarowo potwierdzić nieprawidłowość wskazań licznika, a następnie zwrócić się do dystrybutora energii o korektę podłączenia licznika.

Jeżeli masz problem z mocą bierną i szukasz sposobu na jego rozwiązanie, lub masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami:
- profesjonalnie doradzimy jak najlepiej rozwiązać problem w twoim przypadku,
- ocenimy wstępnie nakłady konieczne do eliminacji opłat,
- dobierzemy i dostarczymy odpowiednie urządzenia.
Masz pytania dotyczące opłat za energię bierną? Zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów:
(12) 378-96-60, 668-648-114 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@korporacjasystem.pl
Korporacja System

Spis artykułów:

Do początku strony...