We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Jakość energii elektrycznej w przepisach

Parametry jakościowe energii elektrycznej według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
rys.oszczednosc_energii

Podział odbiorców na grupy przyłączeniowe:

rys.oszczednosc_energii

Wymagania dla odbiorców z grup I i II:

Częstotliwość:

Napięcie znamionowe:

Wskaźnik migotania światła:

Asymetria napięcia:

Wyższe harmoniczne napięcia:

tabela_harm1

Współczynnik THDu:

Możliwość negocjacji:

rys.oszczednosc_energii

Wymagania dla odbiorców z grup III-V:

Częstotliwość:

Napięcie znamionowe:

Wskaźnik migotania światła:

Asymetria napięcia:

tabela_harm2

Współczynnik THDu:

Wymagania jakie musi spełnić odbiorca:

Dopuszczalne poziomy wahań napięcia i migotania światła I:

wzor

nie powinna przekraczać 3%.

(gdzie: ΔU - różnica dowolnych dwóch kolejnych skutecznych wartości napięcia fazowego)

Spis artykułów:

Do początku strony...