We guard Your energy!!!

logo PQ-SYSTEM logo ELMONTAŻ

Pomiary parametrów sieci i jakości energii elektrycznej - kiedy i dlaczego warto je wykonać?

O tym jak ważna jest pewność zasilania w procesach produkcyjnych wie każdy przedsiębiorca. Nawet najmniejsze zakłócenia i awarie mogą powodować przestoje oraz straty idące w tysiące, a nawet setki tysięcy złotych. Podobnie w budynkach biurowych każdy zanik zasilania lub zadziałanie zabezpieczenia wiąże się często z utratą ważnych danych lub efektu pracy. Nie wszystkich awarii można uniknąć, są jednak takie, którym można zapobiec, gdyż ich występowanie zależne jest od jakości energii elektrycznej oraz innych czynników związanych z szeroko pojętym zasilaniem.
rys.pomiary

Rys.1. Miernik parametrów sieci Memobox 808A

Jeżeli parametry energii, która zasila urządzenie, zaczynają odbiegać od zakładanych przez producenta podczas projektowania i testów, przestaje ono pracować prawidłowo. Każde urządzenie, maszyna lub linia technologiczna jest wrażliwa w innym stopniu, a nieprawidłowości mogą pojawiać się przy różnych wartościach odchyleń od normy i objawiać na wiele sposobów. Bardzo często producenci nie sprawdzają jak ich urządzenia będą zachowywać się w środowisku o podwyższonym poziomie odkształceń, podwyższonego lub obniżonego napięcia, nawet w zakresie dopuszczanym przez przepisy.

Można wyróżnić kilka typowych objawów, które mogą sugerować problemy z jakością zasilania urządzeń:

Jeżeli w zakładzie występuje co najmniej jeden z powyższych problemów istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyczyną jest zła jakość zasilania. Oceny jakości zasilania dokonuje się poprzez wykonanie pomiarów parametrów sieci za pomocą specjalistycznych analizatorów, rejestrujących zarówno podstawowe wielkości jak napięcia i prądy, ale również wskaźniki informujące o poziomie zaburzeń pochodzących od wyższych harmonicznych oraz innych czynników. Błędne byłoby jednak przekonanie, że ocena jakości zasilania ogranicza się jedynie do wykonania pomiaru i porównaniu otrzymanych wyników z wymaganiami norm. Bezkrytyczne ocenianie parametrów energii w odniesieniu wyłącznie do wymagań przepisów, bez uwzględnienia specyfiki zasilanych urządzeń i ich wrażliwości na poziom zaburzeń prowadzi do błędnych wniosków i przeoczenia faktycznie występujących problemów. Należy również zwracać uwagę na inne parametry, których nie definiują żadne normy np. potencjały odniesienia i uziemień, itp.

Czego należy oczekiwać zlecając wykonanie pomiarów parametrów sieci?

Przede wszystkim systemowego podejścia do problemu, tj. nie tylko wykonania pomiarów na zasilaniu obiektu i przedstawienia raportu wygenerowanego z miernika jako wyników. Problemy zasilania to nie tylko efekt złej jakości dostarczanej energii, ale bardzo często błędnego wykonania instalacji. Analiza powinna obejmować wszystkie czynniki mające wpływ na pracę urządzeń, a miejsce i czas trwania pomiarów powinny być każdorazowo dostosowane do rodzaju i częstotliwości występujących problemów. Tylko całościowa ocena układu zasilania, układu połączeń wyrównawczych, jakości napięcia zasilającego może dać odpowiedź, czy występujące problemy są efektem złej jakości zasilania oraz w jaki sposób możliwe jest wyeliminowanie lub ograniczenie występujących problemów.

Pomiary parametrów sieci przeprowadzane są za pomocą przenośnych analizatorów. Urządzenia te wyposażone są w szereg sond pomiarowych, dzięki którym urządzenie może zostać podłączone do rozdzielnicy, zarówno bezpośrednio (na kable lub szyny) jak i za pośrednictwem przekładników. Dzięki temu, montaż analizatora nie wymaga wyłączania napięcia, a co za tym idzie, nie powoduje konieczności przestoju zakładu lub budynku. Urządzenie po zamontowaniu i zaprogramowaniu nie wymaga żadnej obsługi, w związku z tym pozostaje ono u Klienta na okres pomiarów bez angażowania jakichkolwiek pracowników. Po zakończeniu rejestracji urządzenie jest demontowane, a dane zgrywane do komputera. Na ich podstawie zostaje opracowana analiza, która zwiera stwierdzone nieprawidłowości oraz parametry istotne z punktu widzenia celu w jakim przeprowadzono pomiary.

Masz pytania dotyczące pomiarów parametrów sieci? Zadzwoń i porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów:
(12) 378-96-60, 668-648-114 lub napisz do nas na adres e-mail: biuro@korporacjasystem.pl

Spis artykułów:

Do początku strony...